Història

1850: Neix l’Oratori de Sant Felip Neri on els nens de Casa Caritat estudien música.

1858: L’Ajuntament converteix L’Oratori en Escola de Música amb la finalitat de nodrir la Banda Municipal.

1870? : Jaume Solà, Marcià Solà i Ventura Casanovas són els primers directors coneguts d’aquesta primera etapa que dura fins el 1888.

1889: Lluís Gonzaga Jordà fou nomenat director amb només vint i un anys. Va abandonar el càrrec l’any 1898 per marxar a Mèxic, després d’un afer amorós, on va triomfar com a compositor.

1898: Eusebi Bosch i Josep Cortinas succeeixen Jordà fins l’any 1912 quan l’Ajuntament dissol la banda municipal.

1913: L’Ajuntament crea el Conservatori Municipal a partir de l’antiga escola i vinculat a la Banda Municipal. Joan M Espadaler, format musicalment a Barcelona amb importants mestres del moment, serà el primer director d’aquest nou centre. Serà una de les etapes més reeixides de tota la nostra història.

1917: Benet Morató és nomenat nou director del Conservatori fins l’any 1924 quan l’Ajuntament decideix, en un moment de nova decadència, dissoldre el Conservatori i centrar tots els esforços en potenciar la Banda Municipal.

1924: L’Ajuntament dissol el Conservatori i continua l’Escola Municipal de Música. Josep Cortines torna a la direcció de l’Escola de Música.

1928: Es nomena Rafael Subirachs com a director de l’Escola i de la Banda Municipal.

1931: Rafael Subirachs funda l’Orquestra de Cambra de Vic.

1941: Es crea l’Orquestra Municipal de Vic dirigida per Subirachs que durarà fins l’any 1952.

1964: Joventuts Musicals refunda l’Orquestra de Cambra amb un jove Antoni Ros Marbà com a director.

1968: Rafael Subirachs es jubila. Es dissol la Banda i comença una nova etapa de renovació de l’Escola amb Santi Riera (68-69) i Joaquim Maideu (69-92). L’Escola queda sota l’empara del Patronat d’Estudis Osonencs per evitar el concurs administratiu de la vacant del director.

1980: Es presenta l’Orquestra de Cambra de Vic que dirigeix Pere Serra i basada en els primers alumnes de l’Escola de Música que comencen a acabar els seus estudis musicals.

1981: L’Ajuntament compra la casa modernista Serratosa per ubicar-hi l’Escola de Música (amb l’alcalde Ramon Montanyà).

1988: L’Escola és reconeguda per la Generalitat.

1990: L’Escola es transforma en Conservatori Elemental segons els plans d’estudi vigents (Pla 66)

1991: Gràcies al regidor de cultura Candi Espona, l’Ajuntament crea el servei municipal de música i mitjançant concurs administratiu cedeix la gestió a la Fundació Estudis Musicals de Vic creada amb la finalitat de donar cobertura legal a l’Escola de Música. Els regidors Jordi Vivet, Enric Castellnou, Xavier Solà, Dolors Rovira i Xavier Arumí presidiran la Fundació en aquests primers anys de vida.

1992: Sebastià Bardolet pren el relleu a Joaquim Maideu en la direcció del centre. Comença un programa d’ensenyament integrat amb les escoles de Vic que provocarà importants canvis en el futur.

1992: Neix l’AMPA de l’Escola de Música de Vic integrada per les famílies dels alumnes menors d’edat i que donarà suport a les activitats i equipaments del centre.

1994: El Conservatori Elemental passa novament a Escola de Música en aplicació de la nova llei d’ensenyament (LOGSE)-

1996: Josep Baucells és nomenat nou director. L’Escola de Música experimenta un gran creixement d’alumnat. Neix la quarta època de l’Orquestra de Cambra de Vic.

2000: Comencen les gestions per aconseguir un nou edifici que permeti atendre les noves dimensions de l’Escola. Provisionalment s’habilitaran aules al SEMINARI de Vic.

2002: Sebastià Bardolet és nomenat novament director de l’Escola. Es produeix la integració definitiva de l’aula de música moderna. L’Escola arriba als cinquanta professors i set-cents alumnes, fet que obliga a accelerar els tràmits per aconseguir un nou edifici.

2003: El creixement i consolidació de la Música Moderna fa que es traslladi aquest nou Departament al Mas de Bigues aprofitant aquest nou espai que l’Ajuntament  ha acondicionat per a bucs d’assaig.

2005: Surt a concurs el projecte d’Escola Nova en el marc d’un gran centre cultural que acollirà també el nou Teatre Atlàntida. L’Escola demana novament el reconeixement com a Conservatori de Grau Mitjà.

2006: Montse Catllà és nomenada nova directora de l’EMVIC. L’arquitecte Josep Llinàs guanya el concurs del nou Complex Cultural de Vic que finalment es construirà als antics jardins Tortadès de darrera la Casa Serratosa.

2007: L’EMVIC aconsegueix per primera vegada a la història el seu reconeixement com a Conservatori de Grau Professional de Música i amb efectes retroactius al curs 2006-2007.

2007: Xavier Solà és nomenat president de la Fundació i comença una important reestructuració de l’entitat nomenant Lluís Vila d’Abadal com a director general de la Fundació. Comencen les obres del nou edifici.

2008: L’EMVIC amplia activitats amb la creació d’Aules Associades a Arbúcies, Calldetenes, Folgueroles, Sant Hilari Sacalm i Viladrau. Més tard s’incorporarà Sant Julià de Vilatorta. Amb aquesta iniciativa l’EMVIC arriba als 1.200 alumnes.

2008: Es crea l’Aula d’Adults de l’emvic amb programes formatius personalitzats i de lliure elecció. Neix l’Associació d’Antics Alumnes de l’EMVIC presidida per Vicenç Coma. Neix la Jazz Band de l’emvic. L’emvic s’incorpora a l’Associació de Conservatoris de Catalunya i reforça la seva presència i participació en l’Associació Catalana d’Escoles de Música.

2009: La Fundació Estudis Musicals es transforma en la Fundació L’Atlàntida per gestionar tot el nou Centre Cultural – EMVIC i Centre d’Arts Escèniques d’Osona. Es produeix una reestructuració important del Patronat que adquireix un caràcter més polític i transversal. L’alcalde Josep M Vila d’Abadal en serà el president. Es crea el Consell Social de l’emvic com a organisme interlocutor.

2010: El 23 d’abril s’inaugura L’Atlàntida, un edifici emblemàtic de la ciutat, obra de l’arquitecte Josep Llinars, i que acull el Teatre, l’Auditori i la nova Escola de Música. El nou Auditori portarà el nom del músic i exdirector Joaquim Maideu. El 27 d’abril l’EMVIC celebra el concert inaugural del nou edifici encara que aquest no entrarà en funcionament fins el curs següent.

2010: Comença el curs a les noves instal·lacions. La Casa Serratosa es destina a administració i serveis de l’EMVIC, de la nova Fundació L’Atlàntida i de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. 

2010: La Fundació L’Atlàntida assumeix, a través d’un concurs de concessió administrativa, la gestió de l’Escola de Música de Tona que passa, a partir d’aleshores, a formar part de la xarxa emvic.

2011: Trenta-tres anys després de la seva desaparició Vic recupera, gràcies a l’Escola de Música, la seva Banda Municipal. Si a mitjans del s. XIX la Banda Municipal va donar a la ciutat una Escola de Música, ara, a principis del s. XXI, serà l’Escola de Música qui tornarà a la ciutat la seva Banda Municipal.

2011: Es redacta un pla estratègic on es defineixen les línies d’actuació fins a un abast de cinc anys vista. Es fa un especial incís en la concreció del nombre màxim de places escolars i en la determinació de les línies mestres de l’oferta educativa.

2012: Arran de la crisi del finançament públic a les Escoles de Música, l’emvic es mobilitza per a fer-hi front. Les parts implicades en el sosteniment i desenvolupament del projecte educatiu de l’emvic, resolen el blindatge del model educatiu i s’acorda l’aportació econòmica d’Ajuntament, Famílies i Professionals per a fer possible la permanència del model de centre. Es constitueix el Sistema d’Ajuts per al suport a les famílies amb dificultats socioeconòmiques. Aquesta borsa d’ajuts compta amb les aportacions de l’AMPA i de la Fundació L’Atlàntida.

2012: Es crea l’Aula iMúsica com a oficialització i obertura dels Tallers Intensius adreçats a nou públic. L’Aula iMúsica oferirà els tallers a alumnes entre 12 i 18 anys i que no necessàriament comptin amb estudis musicals previs.

2013: Es posa en marxa el programa d’educació musical Si toquem junts, sona millor! per al foment de la participació social de caràcter transversal. S’estableixen acords amb nous centres de primària: Sagrat Cor i Vic Centre. La regidoria d’Educació hi fa una aportació específica.

2013: Es crea l’Aula de Música Puig-Porret a partir del finançament de la institució privada i amb el principal objectiu de contribuir a la preservació i foment dels programes d’aprofundiment musical i d’atenció a l’excel·lència.

2013: S’estableixen acords amb els centres públics de Secundària per a la designació oficial d’Instituts de Referència.

2013: Es porta a terme la revisió del projecte curricular del Conservatori i es concreten tot un seguit de projectes a l’entorn dels Departaments. Es porta a terme una important reestructuració del currículum de Llenguatge de Grau Professional i en els Departaments d’Instrument es posen en marxa projectes per a fonamentar la pràctica instrumental col·lectiva (orquestres, banda, jazz band, col·lectives de piano, conjunt de guitarres, etc).

2014: Es crea l’Aula de Música Tradicional amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat. S’ofereixen programes de cant coral i de pràctica instrumental a alumnes a partir de 10 anys i sense límit d’edat. Es posa en marxa el programa educatiu de difusió musical a l’entorn de… que més endavant contribuirà en el projecte de L’Atlàntida educa. Després d’una important reflexió sobre el projecte curricular, s’impulsen tot un seguit de reformes que incideixen molt especialment en l’ampliació i flexibilització de l’oferta educativa de Nivell Elemental. En aquest sentit es programen les assignatures de lliure elecció que també contribuixen notablement a l’abastiment del projecte educatiu de les Aules Associades.

2014: D’acord amb L’Atlàntida s’impulsa el cicle de concerts Clàssica Jove que s’erigeix com a plataforma per a la projecció dels joves talents de la música clàssica. Es crea el cicle Música d’aprop com a recuperació del cicle de concerts de l’emvic amb la participació de professors i exalumnes.

2014: L’emvic entra a forma part del Consell Escolar Municipal en un signe de normalització i plena participació en el Projecte Educatiu de Ciutat. El col·legi Sagrat Cor formalitza el conveni d’integració curricular. El col·legi Santa Caterina s’afegeix al programa Si toquem junts, sona millor!

2015: Es posa en funcionament l’Aula de Musicoteràpia que ofereix atenció a particulars i que també estableix sinergies institucionals per a l’atenció de col·lectius específics.  L’Escola La Guixa-Senfores s’afegeix al programa Si toquem junts, sona millor!

2015: Anna Erra, nova alcaldessa de Vic, assumeix la presidència del Patronat de la Fundació l’Atlàntida. 

2016: Es crea l’Aula +Música amb l’objectiu d’ampliar l’oferta educativa complementària a l’itinerari troncal de Nivell Elemental. Es posa en funcionament el programa coNEIX la música adreçat a mares i pares amb nadons de 0 a 3 anys.

2016: Després d’un intens debat polític, es posa en marxa un procés participatiu per decidir si cal retornar el servei de l’Escola de Música i del Centre d’Arts Escèniques a la gestió directa de l’ajuntament. El debat s’acaba amb la continuïtat de la gestió a través de la Fundació i la redacció d’un contracte programa que asseguri un control més efectiu del servei per part de l’ajuntament.

2017: Montse Catllà és nomenada directora general de la Fundació L’Atlàntida en substitució de Lluís Vila d’Abadal. Sebastià Bardolet és nomenat director en funcions a l’espera de convocar la plaça definitiva la primavera del 2018. Comença la redacció d’un nou Pla Estratègic que definirà tant el model com la gestió dels propers anys.

2018: Dolça Albert és nomenada Directora de l’Escola de Música i Conservatori de Vic en substitució de Sebastià Bardolet que ocupava el lloc interinament des del gener de 2017.

2019: Aprovació del Pla Estratègic 2019-2023 treballat de manera coral amb tots els membres de la comunitat educativa i la Fundació L’Atlàntida.

2020: A causa de la pandèmia del Covid-19, es desenvolupa l’Emvic virtual per tal de seguir donant servei durant els períodes de confinament.