Taules curriculars

ÀREA D’INSTRUMENTS D’ORQUESTRA. Especialitats de vent fusta, vent metallClarinet, fagot, flauta travessera, oboè, trompa, trompeta, trombó, tuba. Excepte saxofon i percussió 

ASSIGNATURES 1r Curs
2n Curs
3r Curs
4rt Curs
5è Curs
6è Curs
Total h/s
Horestotals
Comunes Instrument 
1 1 1 1 1 1 6 180
Llenguatge Musical 2 2 2 2 8 240
Harmonia
2 2 4 120
D’especialitat  Música de cambra 1 1 1 3 90
Orquestra 30′ 30′ 1 30
Banda 1 1 2 2 2 2 10 300
  Optatives  30′ 30′ 1 1 2 2 7 210
Hores totals 4h i 30′ 4h i 30′ 6h 7h 8h i 30′ 8h i 30′ 39 1.170

ÀREA D’INSTRUMENTS D’ORQUESTRASaxofon i percussió.

ASSIGNATURES 1r Curs 2n Curs  3r Curs  4rt Curs  5è Curs
6è Curs  Total h/s
Hores totals
Comunes Instrument 
1 1 1 1 1 1 6 180
Llenguatge Musical
2 2 2 2 8 240
Harmonia
2 2 4 120
D’especialitat Música de cambra 1 1 2 60
Orquestra 30′ 30′ 1 30
Banda 1 1 1 1 1 1 6 150
Conjunt 1 1 1 1 30′ 30′ 5 180
  Optatives
30′ 30′ 1 1 2 2 7 210
Hores totals 5h i 30′ 5h i 30′ 6h 6h 8h 8h 39 1.170

ÀREA D’INSTRUMENTS D’ORQUESTRAEspecialitats de corda: violí, viola, violoncel, contrabaix.

ASSIGNATURES 1r Curs  2n Curs  3r Curs  4rt Curs  5è Curs  6è Curs  Total h/s
Hores totals
Comunes  Instrument
1 1 1 1 1 1 6 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 8 240
Harmonia clàssica 2 2 4 120
D’especialitat Música de cambra 1 1 1 3 90
Orquestra 1h 45′ 1h 45′ 1h 45′ 1h 45′ 2 2 11 330
  Optatives del titular 30′ 30′ 1 1 2 2 7 210
Hores totals 5h i 15′ 5h i 15′ 5h i 45′ 6h 45′ 8h 8h 39 1.170

ÀREA D’INSTRUMENTS POLIFÒNICS: Piano i orgue

ASSIGNATURES 1r Curs  2n Curs  3r Curs
4rt Curs  5è Curs  6è Curs  Total h/s
Hores totals
Comunes Instrument
1 1 1 1 1 1 6 180
Llenguatge musical    2 2 2 2 8 240
Harmonia clàssica 2 2 4 120
D’especialitat Música de cambra
1 1 1 1 4 120
Conjunt 1 1 1 3 90
Cor 1 1 1 3 90
Acompanyament 1 1 2 60
  Optatives ** 30′ 30′ 1 1 2 2 7 210
Hores totals 5h i 30′ 5h i 30′ 6h 6h 7h 7h 37 1.110

ÀREA D’INSTRUMENTS POLIFÒNICS: Guitarra

ASSIGNATURES 1r Curs
2n Curs
3r Curs
4rt Curs
5è Curs
6è Curs
Total h/s
Hores totals
Comunes Instrument
1 1 1 1 1 1 6 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 8 240
Harmonia clàssica 2 2 4 120
D’especialitat Música de cambra 1 1 1 3 90
Conjunt 1 1 1 1 4 120
Cor 1 1 1 3 90
Acompanyament 1 1 2 60
  Optatives
30′ 30′ 1 1 2 2 7 210
Hores totals 5h i 30′ 5h i 30′ 6h 6h 7h 7h 37 1.110

ÀREA D’INSTRUMENTS DE MÚSICA MODERNA I JAZZ. Baix elèctric i guitarra elèctrica

ÀREA D’INSTRUMENTS DE MÚSICA ANTIGA: Flauta de bec. 

ASSIGNATURES 1r Curs
2n Curs
3r Curs
4rt Curs
5è Curs
6è Curs
Total h/s
Hores totals
Comunes Instrument
1 1 1 1 1 1 6 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 8 240
Harmonia c / m 2 2 4 120
D’esècialitat Músicade cambra 1 1 1 1 4 120
Conjunt 1 1 1 1 1 1 6 180
Cor 1 1 2 60
  Optatives  30′ 30′ 1 1 2 2 7 210
Hores totals 5h i 30′ 5h i 30′ 6h 6h 7h 7h 37 1.110

ESPECIALITAT DE CANT

ASSIGNATURES 1r Curs
2n Curs
3r Curs
4rt Curs
5è Curs
6è Curs
Total h/s
Hores totals
Comunes Instrument
1 1 1 1 1 1 6 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 8 240
Harmonia clàssica 2 2 4 120
D’especialitat Idiomes ap al cant 1 1 1 1 2 2 8 240
Música de cambra 1 1 2 60
Conjunt 1 1 2 60
Cor 1 1 2 60
Interpretació i esc. 1 1 1 3 90
  Optatives
1 1 1 1 2 2 8 240
Hores totals 6h 6h 6h 7h 9h 9h 43 1.290