Grau Professional

Conservatori de Grau Professional de Música

El grau professional s’estructura en sis cursos acadèmics. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos.
L’alumnat que superi els ensenyaments d’aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l’especialitat cursada.
El Conservatori de Grau Professional de Música de Vic ofereix els sis cursos oficials en les següents especialitats:

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
VIOLÍ
VIOLA
VIOLONCEL
CONTRABAIX
PIANO
ORGUE
GUITARRA
CANT
PERCUSSIÓ
FLAUTA b
FLAUTA tv
CLARINET
OBOÈ
FAGOT
SAXO
TROMPETA
TROMPA
TROMBÓ
TUBA
GUITARRA e
BAIX
BATERIA

ASSIGNATURES OPTATIVES

NORMATIVES QUE REGULEN EL GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA

CONSULTEU LA SIMULTANEÏTAT AMB ESO I BATXILLERAT

______________________________________________________________