Preus

PREUS CURS 2018 – 2019*

Escola de Música de Vic, Escola de Música de Tona, Aules de Música  de Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià

L’Escola de Música segueix el calendari escolar que dictamina el Departament d’Ensenyament en les seves disposicions anuals. De l’aplicació del Calendari Escolar general i del propi del centre en resulten 32 setmanes hàbils que l’escola garanteix a tots els seus alumnes sigui quina sigui la seva adjudicació horària.

Cada Programa d’Ensenyament té un cost anual que oscil·la entre els tres-cents i els dos mil euros. D’aquest cost les famílies n’assumeixen, de mitjana, un seixanta per cent.

D’acord amb l’AMPA, la part corresponent a les famílies es reparteix entre una matrícula i deu quotes al llarg del curs.

MATRÍCULA DE 90€ I DEU MENSUALITATS SEGONS LES TAULES SEGÜENTS:

NIVELLS SENSIBILITZACIÓ i ELEMENTAL
De P0 a P5 25,00
LLENGUATGE, CANT CORAL, TALLERS 61,50
LLENGUATGE, CANT CORAL, PRIG 60,25
LLENGUATGE, CANT CORAL, INSTRUMENT 20′ (en grup – només associades) 71,00
LLENGUATGE, CANT CORAL, INSTRUMENT 30′ 80,00
LLENGUATGE, CANT CORAL, INSTRUMENT 45′ 93,50
LLENGUATGE, CANT CORAL, INSTRUMENT 60′ 131,10
LLENGUATGE I CANT CORAL 46,50
CONJUNT INSTRUMENTAL (emTona i Aules Associades) 18,50
ORQUESTRA, GRUP DE VENT, CONJUNT GUITARRES (a Vic) 8,50
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (a partir de la segona) 8,50
NIVELL MITJÀ
Itinerari bàsic 3 assignatures: instrument 30′, llenguatge, gran grup (cor, orquestra, banda) 88,00€
Itinerari bàsic 4 assignatures: instrument 30′, llenguatge, gran grup (cor, orquestra, banda), assignatura lliure 98,00€
Itinerari aprofundiment 3 assignatures: instrument 45′, llenguatge, gran grup (cor, orquestra, banda) 98,00€
Itinerari aprofundiment 4 assignatures: instrument 45′, llenguatge, gran grup (cor, orquestra, banda), assignatura lliure 108,50€
INSTRUMENT 30′ 76,00
INSTRUMENT 45′ 86,50
Tallers A: LLENGUATGE, INFORMÀTICA, GRUPS VENT, CONJUNTS 22,00
Tallers B: CORS, ORQUESTRES, BANDA emvic 10,00
Tallers C: MÚSICA DE CAMBRA, COMBO 30,00
CLASSE COL·LECTIVA mensual 5,00
GRAU PROFESSIONAL*
PRIMER I SEGON CURS 90,50
TERCER I QUART CURS 105,50
CINQUÈ I SISÈ CURS 115,00
CURS EXTRAORDINARI PER OBTENIR LA GRADUACIÓ 67,50
REPERTORISTA (només 5è i 6è) 5,00
INSTRUMENT COMPLEMENTARI 20′ 23,00
INSTRUMENT COMPLEMENTARI 30′ 40,50
PLUS PELS ALUMNES QUE FAN DOBLE ESPECIALITAT 67,50
ALTRES REBUTS
Material i ús de Sales: dos rebuts de 8,00€ el novembre i maig.
AMPA: un rebut de 15,00€ per família el març
 

*Els alumnes de Grau Professional que repeteixin curs (tres o més assignatures suspeses) tindran un increment del 50% en la quota corresponent.

∗Les Famílies nombroses o monoparentals tindran un 50% de descompte al moment de formalitzar la matrícula.

∗Les Famílies amb tres germans matriculats al centre tindran el 25% de descompte a les quotes mensuals.


PREUS 2018 – 2019

Aula de Música de Viladrau

MATRÍCULA DE 90€ I DEU MENSUALITATS SEGONS LES TAULES SEGÜENTS:

NIVELLS SENSIBILITZACIÓ i ELEMENTAL
P5 4 – P5, SENSIBILITZACIÓ 23,00
LLENGUATGE, CANT CORAL 41,00
LLENGUATGE, CANT CORAL, INSTRUMENT 20′ (en petit grup) 61,00
LLENGUATGE, CANT CORAL, INSTRUMENT 30′ (individual) 71,00
 Activitats a Vic
ORQUESTRA, CONJUNT DE GUITARRES 5,00
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (a partir de la segona) 5,00
Material i ús de Sales: dos rebuts de 4,00€ el novembre i maig.
AMPA: un rebut de 15,00€ per família el març

PREUS 2018 – 2019

Aules de Música d’Arbúcies i Sant Hilari

MATRÍCULA DE 90€ I DEU MENSUALITATS SEGONS LES TAULES SEGÜENTS:

NIVELLS SENSIBILITZACIÓ i ELEMENTAL
P5 4 – P5, SENSIBILITZACIÓ 23,25
LLENGUATGE, CANT CORAL 36,75
LLENGUATGE, CANT CORAL, INSTRUMENT 20′ 60,25
LLENGUATGE, CANT CORAL, INSTRUMENT 25′ 69,25
LLENGUATGE, CANT CORAL, INSTRUMENT 30′ 74,50
LLENGUATGE, CANT CORAL, INSTRUMENT 40′ 83,50
CANT CORAL (matrícula 45€)  11,25
INSTRUMENT SOL 74,50
INSTRUMENT 30′ + COMBO 81,50
Material i ús de Sales: dos rebuts de 4,00€ el novembre i maig.