Missió

Des d’una tradició secular, els orígens de la qual es remunten a l’any 1850, l’Escola de Música i Conservatori de Vic és una institució profundament arrelada a la ciutat de Vic i la seva comarca, amb una clara vocació de ser un potent agent educatiu que ajudi a la cohesió i dinamització social i cultural del seu entorn i a la formació dels futurs professionals des de la qualitat i la millora permanents.

Tal com figura en l’encapçalament del PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE, la nostra missió és contribuir significativament a l’educació musical dels ciutadans per tal que els ajudi a desenvolupar-se humanament, els permeti influir positivament en la societat i, si s’escau, els doni l’oportunitat de professionalitzar-se