Calendari Escolar

CALENDARI ESCOLAR 2019 – 2020

Activitats del professorat
El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre.
En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny.
Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Calendari
L’inici de les classes es fixa per al 12 de setembre en el segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, curs específic d’accés a cicles de grau mitjà, curs de preparació per a l’accés a cicles de grau superior i ensenyaments de règim especial (excepte idiomes, que començaran el 26 de setembre). En el cas dels cicles de grau superior i de la formació d’adults, les classes començaran el 18 de setembre.


  • Inici de les classes: 16 de setembre classes d’instrument i 23 de setembre totes les assignatures grupals.
  • Les vacances escolars seran del 21 de desembre al 7 de gener (Nadal), del 4 al 13 d’abril (Setmana Santa) i a partir del 20 de juny (estiu).
  • Festius: 12 d’octubre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig.
  • Festes escolars (lliure disposició) i locals: 31 d’octubre, 2 de novembre, 20 i 21 de març, 2 i 4 d’abril,

  • Jornades Verdes: del 9 al 12 de desembre, del 28 al 30 d’abril i del 9 al 12 de juny.
  • Final de curs: 19 de juny.

* LES AULES ASSOCIADES SEGUEIXEN EL CALENDARI ESCOLAR PROPI DE CADA MUNICIPI PEL QUE FA A FESTIUS LOCALS I DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ.