Calendari Escolar

CALENDARI ESCOLAR 2018 – 2019

Activitats del professorat
El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre.
En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny.
Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Calendari
No més tard del 19 de setembre de 2018: inici de les classes als ensenyaments de règim especial.

  • Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal.
  • Del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019: vacances de Setmana Santa.
  • 21 de juny de 2019: acaben les classes a tots els centres.

  • Inici de les classes: 17 de setembre.
  • Festius: 12 d’octubre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig.
  • Festes escolars (lliure disposició) i locals: 11 d’octubre, 2 i 3 novembre, 7 de desembre, 4 i 5 de març.

  • Jornades Verdes: del 17 al 19 de desembre, del 14 al 16 de maig i del 4 al 6 de juny.
  • Final de curs: 22 de juny.

* LES AULES ASSOCIADES SEGUEIXEN EL CALENDARI ESCOLAR PROPI DE CADA MUNICIPI PEL QUE FA A FESTIUS LOCALS I DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ.