Calendari Escolar

CALENDARI ESCOLAR 2020 – 2021

Activitats del professorat
El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre.
En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny.
Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Calendari

14 de setembre de 2020: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes.21 de setembre de 2020: inici de les classes als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny.
No més tard del 21 de setembre de 2020: inici de les classes als ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.
No més tard del 28 de setembre de 2020: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes.


  • Inici de les classes: 14 de setembre.
  • Les vacances escolars seran del 22 de desembre al 7 de gener (Nadal), del 27 de març al 5 d’abril (Setmana Santa) i a partir del 22 de juny (estiu).
  • Festius: 12 d’octubre, 8 de desembre, 1 de maig.
  • Festes escolars (lliure disposició) i locals: 5 i 7 de desembre, 15 de febrer, 21 i 22 de maig

  • Jornades Verdes: del 15 al 18 de desembre, del 27 al 29 d’abril i del 8 al 11 de juny.
  • Final de curs: 22 de juny.

* LES AULES ASSOCIADES SEGUEIXEN EL CALENDARI ESCOLAR PROPI DE CADA MUNICIPI PEL QUE FA A FESTIUS LOCALS I DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ.