NOVA ORGANITZACIÓ ACADÈMICA A PARTIR DE DILLUNS 2 DE NOVEMBRE

Benvolgudes famílies,

L’EMVIC és un centre educatiu de règim especial autoritzat pel Dept. d’Educació i en tots els afectes un centre educatiu. Tanmateix, l’oferta educativa de l’escola de música (coneix la música, sensibilització musical, nivell elemental i mitjà i aula d’adults) no és reglada, al contrari de la del conservatori, on s’ofereix formació reconeguda de Grau Professional.

D’acord amb les noves indicacions dels Departaments d’Educació, Salut i del PROCICAT, a partir del dilluns 2 de novembre de 2020, l’Escola de Música i Conservatori de Vic adaptarà gran part de la seva activitat al format on-line.

Sabem que l’educació musical és una formació de llarg recorregut i que reclama compromís i treball constant i des del centre seguirem treballant per fer-nos visibles i cuidar el servei amb la complicitat dels centres educatius de la comarca, les regidories, l’ACEM, l’ACCAT i tota la comunitat educativa.

Els darrers mesos hem treballat per fer de l’escola un espai segur garantint seguretat i traçabilitat i fins ara no hi ha hagut cap contagi ni s’ha confinat cap grup, i totes les gestions portades a terme amb els Gestors Covid han estat correctes.

Malgrat tot, assumim la responsabilitat d’aplicar les mesures necessàries per aturar el ritme de contagis per això, com vàrem fer a la primavera, traslladarem la nostra activitat a la plataforma Teams. Aquesta vegada, però, amb l’experiència, reflexió i formació que hem anat adquirint des de llavors.

Tot seguit us detallem quina afectació tindrà en cada un dels programes del centre:

CoNeix, Sensibilització i Adults

Treball telemàtic per Teams, adaptat dins l’horari i la dedicació habituals.

Nivell Elemental

Treball telemàtic per Teams, adaptat dins l’horari i la dedicació habituals, excepte els grups de llenguatge i dimensions dins de l’horari escolar que seguiran presencialment.

Nivell Mitjà

Treball telemàtic per Teams, adaptat dins l’horari i la dedicació habituals, excepte els conjunts instrumentals que comparteixin amb alumnes de Grau Professional que seguiran presencialment. El vostre tutor ja us n’informarà.

Grau Professional

Els llenguatges, l’harmonia i les optatives que ja eren semipresencials, seguiran de manera totalment telemàtica. L’instrument i el repertorista, presencial. I els conjunts instrumentals també seran presencials, excepte si més del 50% del grup està confinat.

IMPORTANT: Rebreu indicacions més detallades del vostre tutor que és la persona que teniu d’enllaç amb el centre. Recordeu que és el vostre professor d’instrument i si no en feu, el de llenguatge. Podeu consultar-ho a Gwido.