COMISSIONS AVALUADORES I DATES DE LES PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI 2021

Al següent enllaç hi trobareu les comissions avaluadores i les dates de les proves d’accés al Conservatori de Vic 2021.

Comissions de les proves

Dates de les proves:

  • 18 de maig a les 10 h, prova de Llenguatge
  • 25 de maig proves de Corda
  • 26 de maig proves de Piano
  • 27 de maig proves d’instruments de Percussió i Música Moderna
  • 28 de maig proves d’instruments de Vent