ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE BEQUES – CURS 2020-2021

Al següent enllaç hi trobareu l’adjudicació provisional de beques pel curs 2020-2021.

Els imports atorgats han estat calculats en funció de les assignaturs sol.licitades. Seran revisats de cara al setembre, abans de la publicació definitiva i només s’inclouran les assignatures amb plaça confirmada en aquell moment. Els alumnes amb rebuts pendents que no hagin regularitzat la situació no podra
gaudir dels ajuts tal i com consta en les bases. També es revisaran els imports i puntuacions provisionalment concedits a aquelles famílies que depenen de l’emisió d’algún document per part d’Hisenda i que no l’han facilitat fins a dia d’avui.