Xarxa de competències bàsiques

Volem fer les classes més vivencials i on els alumnes siguin els protagonistes de l’aprenentatge. Com a claustre ens interessa tornar a formar-nos en el treball per projectes i redefinir com els fem a l’escola.