Pares a l’escola

L’escola es proposa i vetlla per crear un bons vincles de comunicació i d’afectivitat amb les famílies. Aquests vincles ajuden a generar un bon ambient i un espai de confiança.

La implicació dels pares a l’escola afecta positivament al desenvolupament dels fills/es. Mentre els nens estan en edat escolar, la seva educació és una responsabilitat compartida entre l’escola i la família. Les dues institucions persegueixen els mateixos objectius, per això han de treballar conjuntament i les seves funcions han de ser complementàries.