Espais d’aprenentatge

El treball per espais és una proposta metodològica que proposa diferents espais on els alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

Els nens poden realitzar activitats autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult. Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible,en la que el rol del mestre es dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per que els alumnes puguin explorar tots els centres d’aprenentatges.

Aquesta activitat es fa en agrupaments intercicle: alumnes de CI i de CM.