Espai personal

Aquest espai va adreçat a tots els alumnes de CM i CS que en algun moment del seu procés d’aprenentatge tinguin la necessitat d’expressar el seu estat emocional. Es pretén crear un lligam amb l’alumne a partir de la conversa al voltant dels interessos de l’alumne o compartint una activitat proposada per ell: jugar, veure una pel·lícula, visitar altres classes, …

Cada nivell té un espai setmanal on la tutora o la mestra d’educació especial pot atendre les seves demandes.