Projectes globalitzats

Aquest treball és un plantejament metodològic que proposa quatre activitats diferents. Els alumnes de CS es distribueixen en aquestes propostes. Cadascuna de les activitats tindrà una durada de vuit sessions de 1h i 15 min.

Els nens poden realitzar activitats autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult. Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible,en la que el rol del mestre es dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per que els alumnes puguin explorar tots els centres d’aprenentatges.