Història

En Francesc Macià, president de la Generalitat republicana, inaugura, el 6 de desembre de 1931 l’escola “Verge de la Muntanya”, en presencia de les autoritats de l’època i acompanyats per tota la població d’Esparreguera.

Les obres de construcció es van iniciar en els terrenys d’un antic escorxador..La construcció dels “Col·legis Nous“, que era com popularment s’anomenava a la nostra escola, va suposar una fita pel poble: per primera vegada s’aconseguia una escola pública com cal.L’escola tenia sis aules, tres per a nenes i tres per a nens, ubicades en una planta i en un primer pis. Amb una façana dreçada entre migjorn i ponent, gaudien d’una gran lluminositat. La llengua catalana era present amb absoluta normalitat en les activitats del centre.

Amb la postguerra, la imposició, l’autoritarisme, el desarrelament, la impersonalitat i la repressió que marcava a la societat, també arriba a l’escola. Passa a anomenar-se “Virgen de la Montaña“.

Vers les darreries dels anys seixanta, la vila i, conseqüentment l’escola, rebé un fort corrent migratori, que creà problemes d’arrelament i d’identitat.

L’any 1970, un ministre del general Franco, Villar Palasí, permet introduir millores dins les escoles. És així com neix la primera APA (associació de pares d’alumnes) i s’inicien les primeres classes de català.

Al 1982 es fan les obres d’ampliació de la segona planta, unes torres laterals que van permetre disposar de nous espais.

Amb l’arribada de la democràcia es catalanitza altre cop el nom de l’escola, arriben nous mestres formats en llengua catalana i les pares i mares s’organitzen i formen l’AMPA (associació de mares i pares d’alumnes).

Més endavant, ja és la Generalitat que aporta els mitjans per modernitzar el centre: calefacció, cuina, dues aules més, nou sistema elèctric,…

Es creen tallers de teatre, informàtica, cuina, dansa, dibuix i pintura, esport,… Durant el curs 1984-85 es comencen les Colònies Escolars. El curs 1986-87, l’escola s’incorpora definitivament al projecte d’immersió lingüística: des d’aleshores la llengua vehicular i d’aprenentatge és el català.

El curs 2010-11, l’escola es transforma fruit d’una nova remodelació (més aviat, una nova construcció) per guanyar nous espais i oferir millors serveis: gimnàs, vestuaris, cuina, menjador, aula d’informàtica, música, audiovisuals, tutories, biblioteca, …