Ambients d’educació infantil

El treball mitjançant ambients d’aprenentatge consisteix, bàsicament, en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. En aquest ambient, l’infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. El paper del mestre es basa fonamentalment en organitzar i afavorir aquest aprenentatge acompanyant els seus alumnes en aquest camí. Amb aquesta manera de fer, els infants participen d’una manera més activa, lliure, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i del seu creixement com a persones.

A través dels ambients oferim una sèrie de materials i espais per tal que l’alumnat experimenti, manipuli, i en conseqüència, aprengui, però no establim uns límits temporals fixos. És a dir, no s’estableixen una sèrie de continguts que s’han d’assolir en una temporalització concreta, sinó que es respecta el ritme de cada alumne. Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne,