Tema de l’any

El tema de l’any ens acompanya a tota la comunitat educativa durant tot el curs. Permet globalitzar totes les àrees i aprofundir en el coneixement de diferents temes, d’una manera vivencial i funcional. Ens serveix com a eix per a desenvolupar projectes interdisciplinars i, bianualment, organitzem la “festa del Tema de l’any“.