Padrins de conversa

El claustre de mestres fa uns set anys va constatar que el nivell de llengua oral dels alumnes que s’incorporaven a educació infantil havia anat disminuint. S’obria, doncs, la necessitat de cercar alguna tipologia d’activitat que es complementés amb les que l’escola ja duia a terme i ajudés a completar aquest aprenentatge.

L’activitat consisteix en agrupar un alumne de 3r o 4t  amb un alumne de P4 o P5. Les parelles s’agrupen durant una sessió setmanal de 45 minuts. L’objectiu és que, a partir de contes, jocs i materials diversos, apareguin converses fluides i, sobretot en els més petits, es desenvolupi la capacitat comunicativa en llengua oral.