Simulacre de confinament

Us informem que properament es farà la prova de sirenes al nostre municipi; i a l’escola farem el simulacre de confinament perquè la seguretat és important.

Confinament és l’acció de tancar-se en un local,  i tapar-ne totes les obertures, incloent-hi les entrades d’aire, després d’haver parat les instal·lacions de climatització i ventilació. •Quan hem de confinar-nos? Bàsicament quan hi ha riscos externs, que provenen de fora del centre:

♦ Inundacions o aiguats. ♦ Tempesta. ♦ Accident químic. ♦ Accident nuclear. ♦ Incendi forestal. ♦ Nevada o glaçada.