Escola que Llegeix: Certamen de Lectura en Veu Alta

Vam participar per primera vegada en el certamen anual de Lectura en Veu Alta el curs 2017/18. Vam valorar l’experiència positivament  i hem decidit que l’Escola hi continuarà participant.
A l’alumnat li agrada partcipar perquè és un repte i una oportunitat de compartir experiències amb d’altres centres escolars. Al professorat ens ofereix l’oportunitat de treballar estratègies de  Lectura en Veu Alta amb un objectiu motivador.
Per què la Lectura en Veu Alta?
  • Per practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica,
  • Per afavorir la comprensió lectora,
  • Per ser generadora de debat,
  • Per treballar alguns aspectes gramaticals,
  • Per afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari,
  • Per prendre consciència de l’organització de la informació.
La lectura en veu alta permet desenvolupar els elements expressius, com el to de veu, la mirada, el gest, l’entonació o el ritme. Les habilitats de llegir en veu alta i de parlar estan estretament lligades.
 
La lectura en veu alta està relacionada amb el fet de llegir amb fluïdesa. El concepte de fluïdesa lectora abraça aspectes com la velocitat lectora, la fidelitat al text, el ritme, la pronúncia, l’entonació, l’expressivitat i la gesticulació.
El Certamen té, també, l’objectiu de despertar l’interès pels llibres i fomentar el plaer de llegir,  ja que els bons lectors són millors estudiants, escolten més les explicacions, es concentren més, tenen més capacitat de memoritzar, comprenen millor i assimilen conceptes nous. També els bons lectors escriuen més i millor.
La participació en el Certamen de lectura en veu alta permet  desenvolupar valors i actituds personals, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix i l’autoestima, l’autocrítica, el control emocional, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip.
En fi, com podeu veure, tenim una pila de motius per participar en aquest Certàmen que permet al professorat aplicar les estratègies que treballem amb l’alumnat gràcies a la formació d’Impuls per la Lectura que hem rebut a l’Escola. I que ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’aprendre cada dia més i millor.