Equip directiu

  • Director: Xavier Escartín. Horari d’atenció a les famílies :  Dimarts de 9 a 10h. i divendres de 15 a 16:30h.
  • Cap d’Estudis: Marta Vila d’Abadal. Horari d’atenció a les famílies:Dimecres de 10 a 11h. i divendres de 15 a 16:30
  • Secretària: Mercè Nadal Horari d’atenció a les famílies: Dilluns de 9 a 10h. i dimecres de 10 a 11h. i