Sortides i colònies

Les sortides i colònies escolars tenen unes funcions educatives específiques. Tots els alumnes de l’escola fan sortides i assisteixen a activitats culturals al llarg del curs.

Els alumnes de P5., tercer i cinquè fan colònies escolars.

Creiem que són ocasions que tenim per ampliar vivències, compartir-les a nivell de tot el grup d’infants, i que poden derivar o bé ser el punt de partida de  petits o grans projectes.