Competència Emocional/Convivència

 

A l’escola  tenim un Pla de Convivència i d’educació emocional a tots els nivells. És un projecte viu que estem implementant i que està obert a les aportacions de la Comunitat Educativa.

Tots els professionals que intervenim en l’educació de l’alumnat de l’Escola Jacint Verdaguer som conscients de la importància de l’educació en els diferents àmbits que afecten a la vida de les persones. Ara més que mai treballem per ajudar als infants a adquirir i desenvolupar les capacitats que els ajudaran a viure en aquesta complexa societat que es caracteritza per grans canvis.
Sabem que en els països i centres on s’han dut a terme programes de Convivència i d’Educació Emocional, s’ha observat una millora en els resultats acadèmics, en el desenvolupament de les diferents activitas escolars i en les seves relacions intra i interpersonals.
L’educació emocional s’ha mostrat com una eina important en els programes de prevenció de la violència i la drogoaddicció; ha millorat els comportaments escolars; ha augmentat la motivació pels estudis, i ha influït en el descens dels casos d’ansietat i depressió.
Per aquests motius , l’Equip de professionals del Verdaguer vam iniciar el treball de competència emocional a tots els nivells del centre amb diferents tipus d’actuacions. Durant les sessions escolars , d’esbarjo i temps de menjador tenim present l’adquisició i l’aplicació d’aquest aspecte del desenvolupament humà.
Donem importància al coneixement de les emocions pròpies i dels altres (empatia, assertivitat) i aprenem a posar nom al que sentim. També treballem la regulació emocional amb diferents dinàmiques, exercicis de relaxació i reflexió individual i conjunta.
Volem que els infants siguin autònoms i fer créixer la seva autoestima.
Plantegem dinàmiques de treball cooperatiu, resolent els problemes que sorgeixen perquè siguin capaços de desenvolupar tasques en equip, qualitat indispensable en l’actual món educatiu i laboral.
Volem formar ciutadans responsables, respectuosos i assertius, que sàpiguen dir sí i s’atreveixin a dir no, que sàpiguen demanar ajuda i siguin capaços d’oferir-la, que siguin competents per viure amb benestar,  fixant-se objectius positius i realistes.
En definitiva, ens agradaria contribuir a què les persones a les que formem gaudeixin de benestar emocional. I sobretot, sobretot, volem aprendre junts a ser més feliços, a compartir la felicitat amb els altres i a estimar-nos més i millor.

Això ens ha impulsat a iniciar el desenvolupament d’un programa que es concreta en:

  • CENTRAMENT 9:05h. Un cop els alumnes han arribat a l’aula, penjat jaquetes, endreçat motxilles, etc, es col·loquen per fer el centrament. La mestra els condueix. Pot demanar col·laboració a alumnes d’altres grups que ja estiguin habituats. Els Mestres poden realizar diferents tipus de centraments, posant-los en coneixement de manera pràcica en sessió de claustre. Els alumnes decideixen si participen en les activitats o no respectant el silenci necessari per a què el grup les desenvolupi.
  • RELAXACIÓ 11:00h. Tornant del pati facilitem la relaxació de l’alumat amb exercicis de relaxació o visualitzacions.
  • L’alumnat reflexiona i fa una valoració d’aquestes activitats trimestralment. Analitzant els seus beneficis dins i fora de l’Escola. Manifesta les seves necessitats i fa propostes.
  • El professorat fa tallers puntuals de formació. Un concretament es fa a l’iniciar el curs escolar.
  • GUST PER LLEGIR 15:05h. dintre del pla d’Impuls per la Lectura, iniciem la sessió de tarda amb lectura. Amb aquesta activitat potenciem l’autonomia de l’alumne i la capacitat d’atenció.
  • Les sessions de CLAUSTRE s’inicien amb un centrament dirigit per un dels assistents.
  • Les diferents activitats d’interioritat i Competencia Emocional es presenten en CLAUSTRE, i es prenen acords per la seva implementació.
  • L’empresa de MENJADOR facilita la presència de la coordinadora a les sessions docents en què es tracten temes de convivencia. Considerem el Temps de Menjador un espai educatiu i compartim les activitats de centrament, relaxació, relacions interpersonals i totes aquelles que impliquen l’Educació Emocionl dels alumnes, i faciliten la convivencia entre els membres de la Comunitat Educativa. La coordinadora i l’empresa es comprometen a fer extensiva la formació al monitoratge del menjador.
  • Activitats de Competencia Emocional i cohesió de grup a les sessions de TUTORIA i VALORS SOCIALS que es recullen a una carpeta juntament amb vídeos i materials.
  • Taller d’ EQUITAT DE GÈNERE
  • Taller de RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Iniciem el curs escolar amb un taller que ens proporciona eines per desenvolupar activitats de competència emocional.
Comptem amb la col·laboració de la psicopedagaga de l’EAP, del CRETDIC i compartim coneixements amb l’AMPA i el personal del centre per acompanyar cada vegada més i millor al nostre alumnat en el seu creixement personal. I comptem amb professionals especialitzats que ens formen i assessoren als professionals i a les famílies.

 

IMG-20170503-WA0005 (2)

 

 

 

 

 

RECURSOS

 • Formació i assessorament del Servei Educatiu CRETDIC
 • Col·laboració de personal especialitzat (Mestres, mares, pares i formadors)
 • Programa i formació de Justícia Restaurativa
 • programa d’Equitat de Gènere ABP
 • POEFA (Programes amb Oportunitats d’Èxit educatiu en Favor de l’Alumnat)
 • Visualitzacions EduCaixa,
 • Vídeos Damaris-Gelabert
 • Llibres i materials per treballar la Competència Emocional. Aquest material està a la biblioteca amb distintiu específic.
 • El Racó de la Pau
 • Material de l’ àlbum il·lustrat El Monstre de Colors