Plans de centre

 

 

 

SERVEI D’ACTIVITATS ESPORTIVES (SAE)

 • El SAE organitza cada curs a l’escola activitats esportives, de 16:30 a 17:30 h.                                                      
 • S’enviarà informació sobre dates i horaris dels diferents cursos.

 

PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA

 • Participem en el Pla Català d’Esport a l’Escola. Aquest Pla pretén posar a l’abast de tot l’alumnat de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
 • Aquestes activitats s’organitzaran conjuntament amb l’AMPA.

PROGRAMA LA FRUITA A L’ESCOLA ENTRA SOLA

La nostra escola participa al Pla de Consum de Fruita de les escoles promoguda pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Consisteix a fomentar el consum de fruita i verdura fresca a tot l’alumnat de l’Escola.

És una iniciativa de la Unió Europea que es fa efectiva per una acció coordinada dels Departaments d’Agricultura, Salut i Ensenyament.

Els objectius són:

 • Menjar fruita en els esmorzars i berenars dins del centre escolar.
 • Informar sobre els beneficis d’incrementar el consum de fruites i verdures, i sobre la seva diversitat, característiques, producció, l’estacionalitat, etc.
 • Proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional.
 • La fruita cal rentar-la i preparar-la per a què els infants puguin menjar-la. Les famílies ens ajuden a realitzar aquestes tasques i després porten la fruita a les aules 0n comparteixen una estona repartint,  menjant la fruita i fent altres activitats amb la tutora i els seus fills i filles.

 

PLA D’ENTORN

 • A fi d’aconseguir l’educació integral de l’alumnat i promoure la cohesió social, mitjançant l’educació intercultural i la consolidació del català com a llengua d’ús social, es realitzen activitats a nivell municipal.
 • Puntualment rebreu informació de les activitats.

 

PLA D’ACOLLIDA I D’INTEGRACIÓ

 • Donar pautes per al procés d’integració de l’alumnat a l’aula i al centre
 • Afavorir l’acollida de qualsevol membre de la Nostra comunitat educativa i facilitar l’escolarització de tot l’alumnat.
 • Afavorir l’adaptació del nen/a a l’escola
 • Afavorir l’establiment d’una relació de cooperació i diàleg entre l’escola i els pares.
 • PLA D’ABSENTISME
 • Prevenir , detectar i controlar l’absentisme escolar.
 • Vetllar per que es faci un bon seguiment dels casos d’abstentisme escolar.

PLA TAC

 •  Impulsar la utilització de les TIC tant a l’aula com als espais conjunts ( aula informàtica, biblioteca, aula música, aula multiusos infantil, etc.                           
 • Crear pàgina Web del centre i blocs per a cada cicle per tal de donar informació a les famílies.
 • Tenim un correu corporatiu amb el que l’alumnat a partir de quart de primària realitza tasques tant individuals com conjuntes.
 • Facilitar l’ús dels aparells informàtics de què disposa l’Escola: pissarres digitals, tauletes, ordinadors de taula, ordinadors poràtils, beebots…

 

 

PLA DE CONVIVÈNCIA

 • Desenvolupar actituds contràries a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
 • Afavorir la convivència i la resolució de conflictes.
 • Utilitzar la mediació en cas de conflictes personals o grupals
 • Afavorir la convivència i la resolució de conflictes.Utilitzar la mediació en cas de conflictes personals o grupals .