PROJECTE EDUCATIU (Inclou Documents Centre)

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre. El projecte Educatiu de l’Escola Jacint Verdaguer i els Documents que inclou els trobareu desplegable d’aquesta pàgina.

Projecte Lingüístic de Centre

Pla d’Acollida

Carta de Compromís

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre)

Pla de Convivència