Pla D’Acollida

 

La nostra és una escola Acollidora tant per l’alumnat, les famílies, el professorat i tota la Comunitat Educativa. Per aquest motiu acompanyem a les persones per a què s’hi sentin a gust i ens coneguim. De la mateixa manera, estem sempre a disposició de les persones per aclarir dubtes i ajudar en allò que necessitin. Ens satisfà poder compartir amb tota la comunitat el nostre projecte.

A continuació, us presentem un resum del Pla d’acollida. Si cliqueu AQUÍ el podreu llegir complet.

 

  • Que cada professional que intervé per primera vegada amb l’alumne/a sigui presentat pel tutor/a.

  • Que des del primer moment s’expliqui a l’alumne/a les pautes, normes de convivència i de comportament, de manera clara.

  • Que des del primer moment l’alumne/a se senti acollit i atès, però no desbordat per l’excés d’informacions i de persones.

4.- El tutor o tutora ha de tenir especial cura en explicar els comunicats, informes, etc. individualment per tal que s’entengui correctament que se li diu o què se li demana.

5.- Facilitar la integració amb jocs i activitats senzilles de dinàmica de grups.

6.- Serà imprescindible realitzar una avaluació i observació inicial per tal de conèixer el nivell de l’alumnat.

7.- És important nomenar un company que li faci de tutor i que l’ajudarà a relacionar-se amb els altres alumnes i li explicarà el funcionament dels horaris, material, deures, controls etc. Acompanyar-lo, tenir-lo present a les hores de pati, a les entrades i sortides els primers dies.

8.- La persona responsable del seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne/a és el/la tutor/a, que es coordinarà periòdicament amb el/la mestre/a de l’aula d’acollida i la resta de professionals per tal de replantejar metodologies, continguts i materials, així com els ajustaments curriculars necessaris.