Horari, entrades i sortides

L’horari general del Centre és:

Educació Infantil

  • Matí : De 9 a 12:30 h.
  • Tarda: De 15 a  16:30 h.

Educació Primària

  • Matí : De 9 a 12:30 h.
  • Tarda: De 15 a 16:30 h.

La  porta de l’escola s’obrirà a les 9 i a les 15 h en punt i es tancarà 10 minuts després.
ENTRADES I SORTIDES

  • EDUCACIÓ INFANTIL. Els nens i nenes d’educació infantil entraran acompanyats per les seves famílies per la porta petita. A continuació es dirigiran, acompanyats també dels pares/mares, cap al seu edifici passant pel camí que voreja l’edifici de Primària per la part dreta (pati de cicle inicial).

Els pares acompanyaran als alumnes de P3 fins a la porta de la seva aula; els alumnes de P4 i P5 arribaran de la mà dels seus acompanyants fins    a la porta exterior d’infantil , i entraran sols fins la seva aula.

Els acompanyants podreu recollir els nens/es a la porta de la seva classe.

 

  • CICLE INICIAL. Els alumnes de 1r i 2n entraran per la porta gran i aniran a fer fila a la banda esquerra de l’edifici de Primària, on hi ha la cistella de bàsquet. La recollida dels alumnes de 1r serà a la porta de les seves aules; els de 2n es recolliran al hall principal, porta del darrere.
  • CICLE MITJÀ. Faran l’entrada per la porta gran i es dirigiran a les seves aules de manera tranquil·la. La sortida la faran acompanyats pel mestre fins a la porta gran.
  • CICLE SUPERIOR. Els alumnes de 5è entraran i sortiran igual que els seus companys de cicle mitjà; els de 6è entraran per la porta petita i es dirigiran a les seves aules. Sortiran per la porta petita acompanyats del mestre.

 

➔ Els nens d’Educació Infantil i Cicle Inicial han de marxar amb un adult (En cas que no siguin els seus pares hauran de signar una autorització). Només s’entregaran els alumnes a aquelles persones que prèviament hagin estat autoritzades per escrit pels respectius pares o tutors legals.

També podran ser recollits per germans/es més grans, a partir de 3r de Primària, que hagin estat autoritzats.

➔ Quan un nen hagi de sortir de l’escola abans de l’hora, és imprescindible autoritzar-ho per escrit i verbalment al tutor i venir-lo a buscar els pares o persones responsables. Els pares, tant els d’Educació infantil com els de primària, s’adreçaran a la conserge, i esperaran a què ella vagi a recollir el nen/a a la classe. Si el nen es queda a menjador i ha de sortir de l’escola entre les 12:30 h i les 15 h, ho haurà de comunicar per escrit als tutors i a l’encarregada de menjador.