El Nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre)

L’Escola Jacint Verdaguer va iniciar la seva tasca pedagògica l’any 1974. En aquella època era una escola innovadora tant per la línia pedagògica com per la seva organització democràtica. L’Escola ha passat per diferents períodes durant els quals ha anat renovant el Projecte Educatiu. Ara mateix estem en un període d’introducció de nous models pedagògics més innovadors adients a la societat del segle XXI.

El nostre Model Educatiu està representat en el gràfic següent:

screenshot_1

 

L’escola Jacint Verdaguer és una escola pública. És una escola catalana, inclusiva,laica, respectuosa amb la pluralitat, compromesa amb l’entorn i el medi ambient, iamb una llarga tradició democràtica.Som un centre d’innovació i renovació en competència lectora. Això vol dir que es potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta (vegeu l’apartat corresponent en el que s’explica el projecte)
Som una escola acollidora, on la coeducació és fonamental; compromesa amb una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte als drets individuals i col·lectius entre tots els components de la comunitat educativa. Tenim la sort de ser una escola diversa i considerem important el foment de la interculturalitat per tal de contribuir a la cohesió i enriquir social i culturalment a tota la comunitat educativa; és cabdal per nosaltres promoure l’equitat i la inclusió amb la finalitat de garantir l’escolarització de qualitat de tot l’alumnat.
Creiem que tots l’alumnat han de tenir possibilitats i experiències d’èxit, i que l’escola ha de tenir expectatives altes vers ells, és a dir, ha de potenciar el desenvolupament de les seves capacitats i talents. Cal partir de la realitat de cadascun emprant metodologies actives basades en la manipulació, el treball en equip, l`ús de les TAC, el diàleg, la participació i l’esperit crític. L’escola ha de
desenvolupar la capacitat comunicativa…
.Vegeu el document complet.