Els estudis científics són per a noies i nois!

Avui la ONG Youngitgirlsde UPC (vinculada a la Universitat politècnica de catalunya) ha fet un ScapeRoom pels nens i les nenes de sisè curs amb la finalitat de promoure els estudis científics entre noies estudiants.

Felicitem a les organitzadores i al nostre alumnat que s’ha sentit motivat i ha mostrat interès per l’activitat.

Finalment, agraïm a l’AMPA la gestió d’aquesta oportunitat per treballar l’equitat de gènere.

I