Ensenyaments transprofessionals

Els ensenyaments per adquirir competències transprofessionals inclouen la formació en llengües estrangeres (anglès, nivells 1,2 i 3 ) i en competències digitals (COMPETIC nivells inicial i 1).