Projecte educatiu

 

Documents del centre

En crear els apartats és important que la caixa Atributs de la pàgina tingui com a pare/mare Projecte educatiu, i que se seleccioni com a plantilla l’opció Menú lateral.