Competència digital COMPETIC

 • Nivells i horaris

COMPETIC Inicial: S’adreça a persones amb pocs coneixements de les tecnologies de la informació. Té com a objectiu facilitar l’adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual.

 

 

COMPETIC 1: Adreçats a les persones que hagin cursat el nivell inicial o que tinguin i puguin acreditar uns coneixements elementals d’informàtica.

COMPETIC 2: Adreçats a les persones que hagin cursat el nivell 1 i que vulguin aprofundir els seus coneixements amb les eines ja treballades, a més a més de adquirir noves experiències amb el treball en Internet.

Durada

Competic inicial i 1: 3 hores setmanals durant 35 setmanes.

Competic 2: 4 hores setmanals durant 35 setmanes.

 • Competic 3: 

Adreçat a tot aquell alumnat que hagi superat el nivell competic 2 o tingui la titulació Actic mitjà. La titulació competic 3 és equivalent a ACTIC avançat. En aquest curs es treballarà amb 3 competències digitals.

 • Tutories

Competic Inicial: Manuel Morillo

Competic 1: Maria José Fernandez

Competic 2: Mar Bailón

Competic 3: Elena Martínez

 

 • Currículum

Link amb informació competic

Competic

 

 • Recursos
 • Aula virtual
 • Avaluació

Avaluació continuada i final al més de juny

 • Promoció de curs i/o obtenció de certificació

Cursos COMPETIC inicial y COMPETIC 1, 2 y 3, cursos de formació en competències digitals que imparteixen les escoles de formació de persones adultes del Departament d’ensenyança. Les persones que realitzin un d’aquests cursos i superin l’avaluació corresponent obtindran un certificat que oficialment es considerarà equivalent als de l’ACTIC en els termes i les condicions següents:

 • El certificat COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
 • El certificat COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.
 • El certificat COMPETIC 3 equival al certificat adelantat de l’ACTIC (sempre que constin dos competències aprovades com a mínim).
 • El certificat COMPETIC 2 permetrà presentar-se a la prova del nivell 3 de l’ACTIC.
 • El certificat mitjà de l’ACTIC permet inscriure’s a un curso COMPETIC 3.