Formació instrumental

  • Nivells

Nivells 2 i 3

  • Durada
  • Horari

 


TUTORIES

Nivell2: Alba Girbau

Nivell3: Alba Girbau

  • Currículum
  • Recursos
  • Aula virtual
  • Avaluació
  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació

Segons criteris d’avaluació exposats a principi de curs