Organització interna

Equip Directiu

Directora: Marisa Herrero

Cap d’Estudis: Mar Bailón

Secretària: Marta Alsina

Equip Docent i Òrgans Unipersonals de Coordinació

Angel Alegría (Mestre de matemàtiques i ciències i coordinador de riscos laborals)

Marta Alsina (Filòloga i professora de comunicació)

Mar Bailón  (Física, professora de matemàtiques i ciències i coordinadora TAC)

Carles De Alòs (Biòleg, professor de ciències i estadística)

Alba Girbau (Mestra de català  i coordinadora d’ensenyaments inicials i bàsics)

Marisa Herrero (Historiadora i professora de filosofia i ciències socials)

Esther Lacort (Filòloga, professora de comunicació i coordinadora de proves d’accés)

Montserrat Morell (Catedràtica d’ anglès, professora de comunicació i coordinadora LIC)

Manuel Morillo (Llicenciat en Filosofia, professor de ciències socials i coordinador d’  ensenyament secundari)

Elena Martínez  (Comunicadora audiovisual i professora de comunicació)

Consell Escolar 

Presidenta: Marisa Herrero Membrado

Cap d ‘Estudis: Mar Bailón Durán

Representants del professorat: Ángel Alegría Jorge, Alba Girbau Masllovet,

Representats de l’alumnat: Montserrat Fàbregas Verge i Judit López García.

Representant del PAS: Esther García Martínez

Representant de l’ Ajuntament:

Organigrama