A cicles formatius de grau mitjà

Prepara els alumnes per poder presentar-se a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Reforça el coneixement d’àrees instrumentals i de cultura general, posant èmfasi en la preparació tecnològica dels alumnes.

  • Durada

330 hores anuals (12h/setmana), des de l’inici de curs (setembre)  fins la setmana de la prova (maig).

  • Horari
 

  • Tutories

Àngel Alegria

  • Currículum
  • Recursos
  • Aula virtual
  • Avaluació

Avaluació continuada i dos simulacres de la prova (mesos de febrer i abril)

  • Obtenció de certificat d’aprofitament

Segons criteris d’avaluació exposats a principi de curs

  • Enllaç d’interès 

Es pot trobar aquesta informació i d’altra de suplementària  aquí.