ERASMUS +

Erasmus+  és el programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives europees les matèries d educació (nivells escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes), formació, joventut i esport. images

L’escola hi participa perquè volem oferir als nostres estudiants  la possibilitat de participar en projectes de  voluntariat i mobilitat internacional  col·laborant en tasques solidàries.

L’ Erasmus +  s’ enmarca dins de  les estratègies  “Europa 2020”,  “Educació i  Formació 2020”  i “Education”. El programa  va ser aprovat per el Parlament Europeu  per al període 2014-2020 i  va entrar en vigor l’1 de gener de 2014.

Two years of international activities and more than hundred participants in youth exchanges, seminars and training to foster Non-Formal Education in youth and voluntary work. Project was funded by Erasmus+ Programme of European Union.