Història

Els inicis (anys  80 i 90). L’Aula de Formació d’Adults Morera Pomar

El CFA Morera Pomar és un centre d’educació de persones adultes de titularitat pública,  laic, plural i depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Actualment està ubicat al carrer Pineda 2 al barri de Pomar, tot i que durant molts anys ha estat al barri de Morera. L’ escola sempre ha rebut alumnes d’aquests dos barris, però també de tots els de la zona del centre de la ciutat: del Mas Ram, Bufalà, Bonavista, Casagemes, Manresà,…i també de municipis de  l’extrem nord de la ciutat, a la vora del termes municipals de Montgat i Tiana.

L’escola va néixer l’any 1981 com a Aula de Formació d’Adults al barri de Pomar. En aquests inicis ocupava quatre modestos locals, comptava amb una dotació de recursos molt escassa.

Tot i no ser-ho, des del seus inicis l’escola va  funcionar com a  un centre. Tenia un Equip de Gestió (coordinador, cap d’estudis i secretari) i uns coordinadors d’etapes. Elaborava les documentacions pròpies d’un centre: PEC, PL, RRI, MAC, etc.

L’alumnat estava format bàsicament per dones i homes de 30 a 40 anys, treballadors, vinculats a entitats cíviques i sindicats, etc. amb un alt nivell de motivació per assolir nous coneixements. L’horari escolar era de tarda-vespre i els nivells impartits Instrumental, Pre-Graduat i Graduat Escolar. El claustre estava format per tres mestres del Departament d’Ensenyament (Llengua Castellana, Ciències Socials, Matemàtiques) i un mestre de català del Consorci de Normalització Lingüística. L’escola, també, organitzava alguns tallers impartits per col·laboradors externs.

13592602_1029212440488878_5248871645651744567_n

Després de moltes reivindicacions, a finals dels anys vuitanta, donat el constant creixement de l’alumnat, l’Ajuntament va proporcionar uns nous locals situats a l’Avinguda Morera, canvi que va representar un increment dels espais disponibles i de la plantilla de professors, augmentant  la dotació del Departament de Benestar Social. Pel que fa a l’alumnat, és va produir un clar increment i una diversificació en la seva composició, augmentant el nombre de dones i de joves d’ambdós sexes orientats a  l’obtenció de titulacions acadèmiques.

Del 98 fins l’actualitat. El Centre de Formació d’Adults

L’any 1998 es va produir un nou canvi de locals i l’escola es va traslladar al carrer Ferrer Bassa  n. 15, al barri de Morera sent aquesta la ubicació anterior a l’ actual. A partir del curs 1998-1999 l’ Aula Morera Pomar va ser de les primeres escoles d’adults en iniciar el curs de preparació per a les proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior i també una de les primeres en impartir el GES Experimental (inicialment de quatre cursos de duració amb nivells A,B,C i D).

L’any 2005 per tal de facilitar la participació de l’alumnat en la gestió  vam crear l’Associació Escola d’Adults Morera Pomar registrada legalment.

Finalment el setembre del 2014, després del darrer trasllat, l’escola va passar a ser Centre de Formació d’Adults.