Preparació de proves d’accés

Els ensenyaments de preparació per a les proves d’accés tenen com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments professionalitzadors o a la universitat als adults que no tenen la titulació adient per accedir-hi.

Impartim tres tipus de proves d’accés:

  • Formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà
  • Formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
  • Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys