On som

CFA Morera Pomar
Carrer de Pineda, 2
08915 Badalona
Telèfon: 933 952 604  Adreça electrònica: a8060216@xtec.cat

  • Línies de Bus: B3, B4, B7 y B25
  • Línies de Metro: L2
  • Línies de Renfe: R1