Mòduls de noves oportunitats

 

 

MÒDULS
DE NOVES OPORTUNITATS

Formació per a joves nouvinguts entre 16 i 18 anys

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-9:30

Matemàtiques

Català

Competència
Digital

Ciències
del món actual

Castellà

9:30-10

10-10:30

Matemàtiques

Català

Competència
Digital

Ciències
del món actual

Castellà

10:30-11

11-11:30

11:30-12

Anglès

Anglès

Castellà

Anglès

Tutoria

12-12:30

12:30-13

Socials

Ciències
del món actual

Socials

Català

Socials

13-13:30

13:30-14

Competència
Digital

Matemàtiques

14-14:30