Horaris de les classes

HORARIS DE CLASSE / CURS 2020-2021

Si no pots veure bé els horaris, descarrega’ls en PDF.

INFORMÀTICA – COMPETIC

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Inicial 

11:30-13:00

 

11:30-13:00

 

Niv. 1

9:30-11:00

 

 

9:30-11:00

Niv. 2

 

18:00-20:00

18:00-20:00

 

Niv. 3

19:30-21:00

19:30-21:00

 

LLENGUA CATALANA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Català
1A

 

 

11:30-13:00

 

11:30-13:00

Català 1B

16:00-17:30

 

16:00-17:30

 

 

Català
1C

 

18:30-20:00

 

18:30-20:00

 

Català 2A

 

 

9:00-11:00

 

9:00-11:00

Català
2B

18:00-20:00

 

18:00-20:00

 

 

LLENGUA CASTELLANA

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Castellà 1A

9:00-10:30

9:00-10:30

Castellà 1B

 

11:30-13:00

11:30-13:00

 

Castella 1C

 

15:30-17:00

 

15:30-17:00

 

Castellà
1D

 

19:30-21:00

19:30-21:00

 

Castellà 2A

9:00-11:00

 

9:00-11:00

 

 

Castellà 2B

17:15-19:15

17:15-19:15

 

LLENGUA ANGLESA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Anglès 1A

 

 

11:30-13:00

 

11:30-13:00

Anglès 2

 

 

9:00-11:00

 

9:00-11:00

Anglès 3

9:00-11:00

 

 

9:00-11:00

 

 

 

PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

ACCÉS A GRAU SUPERIOR

ACCÉS A UNIVERSITAT >25/45 ANYS

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9-9:30

Comentari de text

Anglès

Dibuix

Biologia

Història Contemp.

Català

Química

Geografia

9:30-10

10-10:30

Comentari de text

Anglès

Dibuix

Biologia

Història Contemp.

Català

Química

Geografia

10:30-11

11-11:30

11:30-12

Castellà

Matemàtiques

Dibuix

Biologia

Història Contemp.

Matemàtiques

Química

Geografia

12-12:30

12:30-13

Castellà

Matemàtiques

Física

Economia de l’empresa

Matemàtiques

Física

Economia de l’empresa

13-13:30

13:30-14

 

 

MÒDULS DE NOVES OPORTUNITATS

Formació per a joves nouvinguts entre 16 i 18 anys

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-9:30

Matemàtiques

Català

Competència
Digital

Ciències
del món actual

Castellà

9:30-10

10-10:30

Matemàtiques

Català

Competència
Digital

Ciències
del món actual

Castellà

10:30-11

11-11:30

11:30-12

Anglès

Anglès

Castellà

Anglès

Tutoria

12-12:30

12:30-13

Socials

Ciències
del món actual

Socials

Català

Socials

13-13:30

13:30-14

Competència
Digital

Matemàtiques

14-14:30