COVID-19

En aquesta plana penjarem la informació sobre la COVID-19

  • La normativa i funcinament del centre
  • Situació i afectació del centre