Activitats al centre

Per tal de dinamitzar el funcionament del centre plantegem fer:

  • Acte de presentació del curs (en horari de matí i de tarda).
  • Festa de nadal, pica pica i decoració.
  • Certamen literari de Sant Jordi, entrega de premis i decoració.
  • Excursió final de curs.

També hi haurà una programació cultural d’actes que tractaran temes de salut. A la vegada, la revista i els projectes de classe podran girar en torn a aquest centre d’interès. L’objectiu és realitzar una xerrada per trimestres. S’intentarà col·laborar amb entitats de l’entorn i treballar el tema a les tutories dels cursos de preparació de proves.