EL CENTRE

El Centre Municipal de Formació d’Adults La Pau es defineix com:

  • Escola catalana. Utilitza el català com a llengua pròpia i vehicular de l’ensenyament, respectant l’expressió personal de cada alumne.
  • Escola aconfessional i pluralista. Respecta les diferents maneres de pensar, creences religioses i és oberta a tothom.
  • Escola coeducadora i no sexista. Treballa per la convivència i el respecte als altres.
  • Escola solidària i tolerant. Defensa l’educació per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.
  • Ensenyament personalitzat i de qualitat. L’escola aspira a un ensenyament que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social.
  • Escola oberta a la participació. El centre valora com a fonamental la participació de l’alumnat en totes les tasques d’aprenentatge i en les diferents activitats del centre.
  • Escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient: Es vol treballar per la sostenibilitat.
  • Escola democràtica: L’escola pretén ser un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica.

Oferta del CFA La Pau 2019 en PDF