Llengua anglesa

Descripció

Descarrega el tríptic informatiu en PDF

Quants nivells té?

Al CFA la Pau oferim tots els quatre nivells possibles:

  • Anglès 1
  • Anglès 2
  • Anglès 3

Durada, carga lectiva setmanal i anual

Els cursos de Competic tenen una durada d’un curs acadèmic. Comencen a finals de setembre i acaben la darrera quinzena de juny.

Hores totals Horari setmanal
Anglès 1 105h. 2 sessions de hora i mitja.
Anglès 2 140h. 2 sessions de dues hores.
Anglès 3 140h. 2 sessions de dues hores.

Inici i final del curs

Inici del curs: dilluns  21 de setembre de 2020

Final del curs: dimarts 22 de juny de 2021

(Hi poden haver canvis)

Horaris oferts al centre

Consulta els horaris del curs 2020-21

Organització

Resum de continguts de cada nivell

Recursos i enllaços d’interès

Plana web oficial amb els continguts de la matèria: http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_común_europeo_de_referencia_para_las_lenguas

Podeu consultar diversos recursos d’utilitat per a l’aprenentatge d’aquesta llengua a la nostre plana.

Avaluació

 

Accés

 

 

Certificació atorgada

Es donarà un Certificat d’assistència i aprofitament al finalitzar la formació. Els nivells de llengua anglesa oferts a les escoles d’adults tenen una correspondència amb els nivells del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

Nivell MECR
Nivell 1 A1
Nivell 2 A2.1
Nivell 3 A2.2

En el cas de no superar els objectius, el centre entrega un certificat d’assistència amb una qualificació de No apte/a.

En acabar el nivell 3 amb el certificat d’aptitud, es pot matricular el nivell 3r de les EOI sense cap prova de nivell.