Educació emocional

L’educació emocional pretén i permet formar els alumnes en la seva totalitat, educant ciutadans competentment emocionals: capaços de reconèixer les seves emocions i les dels altres, de motivar-se, de controlar les seves emocions, i d’adquirir control en les relacions. És a dir, dotar-los d’estratègies interpersonals i intrapersonals per a un bon equilibri cognitiu i emocional, potenciant així el seu desenvolupament integral.

Aquest tipus de treball ho trobem bàsic per la nostra escola i oferirem activitats per poder-lo dur a terme.

  • Tutories individualitzades. Establir una bona relació afectiva mestre- alumne és la base per fonamentar un bon procés educatiu; per això, l’escola estableix un temps fix d’atenció individualitzada on el mestre pot fer un seguiment de l’alumne i on l’alumne pot expressar aspectes relatius a qüestions escolars i personals.
  • Treball de la competència social a partir d’activitats cooperatives.
  • Assemblees grupals diàries..
  • Contes i lectures per a treballar la gestió de les emocions. En aquest sentit les tertúlies dialògiques es converteixen en un espai idoni per a parlar del que senten i com reaccionen davant determinades circumstàncies de la vida.
  • Tutories setmanals amb els grups classe, per a treballar les relacions que s’estableixen entre els alumnes  i la resolució de conflictes.
  • Activitats de dinàmica grupal per a treballar la gestió de les emocions.