Equip humà

 


EQUIP DE GESTIÓ

Cap de Gestió

Raúl Godino

Cap d’Estudis

Elena Ramírez

Secretaria

Sofía Jiménez

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Administrativa

Vanessa Perni 

Consergeria 

Mònica Larrazábal

Tècnica en integració social

Núria López

Vetlladora

Coral Ramirez

EQUIP DE MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL

P3A

Meritxell Diez

Nuria Bergé

P3B

Sílvia Rodríguez

Cristina Castro

P4A

Montse Roldan

Joan Solé

P4B

Marta Ventura

Luisa Guerrero

P5A

Beatriz González / Mónica del Rio

Mar Mallofré

Marta Sánchez (coordinadora de cicle)

P5B

Helena Plana

Tere Bautista

Mar Mallofré

Educació especial

Carolina Marin

Tècnica en educació infantil

Anna Jurado

EQUIP DE MESTRES DE CICLE INICIAL
1rA

Elena Lozano

1rB

Sandra Espinar

2nA

Isabel Cisneros

(coordinadora de cicle)

2nB

Amanda Aguilera

Educació especial

Carolina Marin

Reforç

Mireia Morillas

Anglès

Ana Puerto

Educació Física

Sofía Jiménez

Música

Georgina Carrasco

EQUIP DE MESTRES DE CICLE MITJÀ
3rA

Clara Mir

(coordinadora de cicle)

3rB

Alba Bartolomé / Elena Llorens

3rC

Laura Cuenca

Música 3r

Georgina Carrasco

4tA

Estefania Navas

4tB

Ramon Panadero

4tC

Roberto Herrera

Música 4t

Mercè Vilardell

Anglès 3r

Ana Puerto

Anglès 4t

Carlota Mendez

 

Educació Especial

Marina Salas

 

Educació Física

Carlos Limorti

Aula d’acollida

Maria José López

     

EQUIP DE MESTRES DE CICLE SUPERIOR

5è A

Ramon Corniel

5è B

Nacho Rico

5è C

Maria Jaumandreu

6èA

Mila De Castro

6èB

Magda Amigó

6è C

Mireia Julià

Música / Aula d’acollida

Mercè Vilardell

Anglès

Carlota Mendez

Educació especial

Eli Pulido

Educació Física 5è

Carlos Limortí

Educació Física 6è

Raúl Godino

Reforç Cicle

Elena Ramírez

Educador Social
Rafa Sánchez