Aula acollida

L’aula d’acollida esdevé un punt de referència i un marc de treball obert amb una constant interacció amb la dinàmica del centre, que permeti una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana.

Proporciona a l’alumnat nouvingut una atenció adequada a les necessitats i als progressos relacionals i lingüístics, sense perdre el contacte amb la resta de grup classe al qual estigui adscrit.

La metodologia de l’aula d’acollida té en compte l’organització dels aprenentatges de manera globalitzada, l’existència d’activitats funcionals, el foment del treball cooperatiu i l’establiment de relacions personals positives.

L’horari de l’aula d’acollida no interfereix en aquelles matèries que l’alumnat nouvingut pot compartir amb els companys de classe,a més la durada de l’assistència va disminuint a mesura que avança en els aprenentatges. Cal garantir un espai on l’alumnat interactuï amb la resta de l’alumnat del grup classe per facilitar el seu procés de socialització.

Durant els propers cursos es cercarà realitzar un treball en xarxa amb altres escoles del barri i comerços amb els quals poguem garantir un aprenentatge significatiu i real.