Les vacunes a l’escola

Les vacunes a l’escola (6è)

Actualment les nenes i els nens de sisè segons el Departament de Salut administra les vacunes als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny, que modifica el Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques). Durant el curs, s’informa a les famílies amb antelació demanant l’autorització pertinent.