Importància de la Comunitat Educativa

 

El nou equip directiu creu fonamental la relació de les famílies en el centre així com la seva participació.

Totes les famílies segur que poden aportar riquesa al centre.

Es començaran a introduir canvis i activitats participatives per crear una escola de totes i per a totes.

S’intentarà incentivar la participació dels comerços de l’entorn per poder realitzar aprenentatges més significatius.

Propostes a realitzar:

  • Adhesió a l’AFA de l’escola
  • Consell dels infants
  • Consell de les famílies
  • Creació de les famílies delegades
  • Obrir l’escola a la participació familiar
  • Activitats obertes a famílies.